Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej/bloga Zapiski Obieżyświatki – www.obiezyswiatka.eu

INFORMACJE OGÓLNE
1. Jedynym Operatorem/Administratorem bloga jest Obieżyświatka – M. Moll (Am Gorbach 10a, 59394 Nordkirchen, info@obiezyswiatka.eu).

2. Ochrona danych odbywa się w myśl aktualnie obowiązującego prawa, tj.: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Artykuł 13 RODO zobowiązuje administratorów stron internetowych do poinformowania Użytkowników danej strony internetowej o danych osobowych, które są przez nich gromadzone i przetwarzane, o celach tego przetwarzania, czasie i miejscu ich zapisywania oraz o prawach Użytkowników dotyczących tego procesu. Blog Zapiski Obieżyświatki prowadzi następującą politykę prywatności wynikającą z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora/Administratora:

BEZPIECZEŃSTWO
3. Dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.

4. Dla Operatora/Administratora bloga ważne jest bezpieczeństwo danych Użytkowników oraz poszanowanie ich prawa do prywatności. W tym celu podczas przekazywania danych wykorzystywany jest protokół szyfrowania danych SSL oraz ich anonimizacja. Ponadto ze względu na to, że Operatorem/Administratorem bloga jest tylko jedna osoba, ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem danych jest zminimalizowane.

KOMENTARZE
5. Z danych osobowych, które Użytkownik podaje w celu zostawienia komentarza do wpisów na blogu, widoczne jest tylko wpisana/e/y przez Użytkownika nazwa/imię/nick/pseudonim oraz adres witryny internetowej (jeśli taką informację Użytkownik podał). Adres mailowy Użytkownika nie jest widoczny. Dane podane w formularzu komentarza są przetwarzane jednymi w celu tego formularza, czyli pozostawienia komentarza do wpisów na blogu Zapiski Obieżyświatki.

5a. Dane konieczne, które potrzebne są do pozostawienia komentarza na blogu to:
a) nazwa/imię/nick/pseudonim (dane widoczne dla innych Użytkowników) oraz b) adres mailowy (dane niewidoczne dla innych Użytkowników).
Ponadto możliwe jest podanie adresu witryny internetowej Użytkownika (dane widoczne dla innych Użytkowników).
Informacje te służą przede wszystkim dla bezpieczeństwa Operatora/Administratora bloga. W ten sposób Operator/Administrator wprowadza środki chroniące go i jego blog w przypadku, kiedy treść komentarzy jest niezgodna z prawem, zawiera obelgi i wyrażenia powszechnie uważane za niecenzuralne lub jest spamem. Tym samym jest to możliwość pozwalająca na identyfikację autora komentarza.

5b. Użytkownicy bloga, którzy nie zgadzają się na przesyłanie potrzebnych danych do pozostawienia komentarza, mogą temu zapobiec poprzez rezygnację z korzystania z funkcji komentowania wpisów.
Byłaby to wielka szkoda, gdyż każdy komentarz, który Użytkownicy zostawiają na blogu jest elementem interakcji z Operatorem/Administratorem bloga, za co Operator/Administrator pięknie dziękuje. Jednak w tym momencie Operator/Administrator nie widzi innej możliwości w systemie komentowania.

5c. Operator bloga ma prawo do usunięcia komentarzy, które w jakikolwiek sposób propagują treści niezgodne z prawem, zawierają obelgi i wyrażenia powszechnie uważane za niecenzuralne, są spamem i reklamą komercyjną różnego rodzaju produktów i usług.

5d. Oprócz danych podawanych przez Użytkownika automatycznie rejestrowane są również inne, pozostałe dane techniczne – patrz punkt 13.

PRAWA UŻYTKOWNIKA
6. Każdy Użytkownik, który powierzył Operatorowi/Administratorowi bloga Zapiski Obieżyświatki swoje dane i jeśli one go dotyczą, ma prawo dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto Użytkownik ma możliwość skierowania skargi do urzędu nadzorczego (RODO, Art. 15, 16, 17).

7. Operator/Administrator bloga ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych zostawionych przez niego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. odpowiednim organom ścigania).

8. Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych. W tym celu powinien on zwrócić się do Operatora/Administratora bloga. Sprzeciw lub cofnięcie zgody skutkuje usunięciem danych przez Operatora/Administratora.

PLIKI COOKIES / CIASTECZKA
9. Strona ta korzysta z plików cookie tzw. ciasteczek. Cookies są to małe, nieszkodliwe pliki tekstowe, wysyłane przez daną stronę internetową, które zapisywane są poprzez oprogramowanie przeglądarki na urządzeniu końcowym internauty w chwili, kiedy Użytkownik znajduje się na danej stronie internetowej. Dzięki temu dana strona zapamiętuje na określony czas preferencje i parametry Użytkownika (np. nazwę użytkownika, adres IP, język, rozmiar czcionki i itp.). Tym samym Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji, kiedy ponownie odwiedzi daną stronę. Te dane zapamiętywane są tylko przez stronę, która utworzyła cookies.

10. Pliki Cookies wykorzystywane są w takich celach jak: a) dokonywanie pomiarów statystycznych, które przyczyniają się do zrozumienia sposobu korzystania z bloga przez Użytkowników, co pozwala na udoskonalenie struktury strony i usprawnienie jej działania oraz b) zapamiętywania wpisanych przez Użytkownika danych w formularzu komentarza, dzięki temu nie musi on na nowo wpisywać wymaganych danych.

11. Blog Zapiski Obieżyświatki stosuje następujące rodzaje plików cookies:
a) pliki cookies, umożliwiające korzystanie z bloga Zapiski Obieżyświatki, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na stronie internetowej – pliki niezbędne
b) pliki cookies, które przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej – pliki bezpieczeństwa
c) pliki cookies, dzięki którym zbierane są informacji o sposobie korzystania z bloga Zapiski Obieżyświatki – pliki wydajnościowe
d) pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” preferowanych przez Użytkownika ustawień np. rozmiaru czcionki czy wyglądu strony internetowej itp. – pliki funkcjonalne

12. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Te działania mogą jednak utrudnić korzystanie z bloga Zapiski Obieżyświatki.

13. Gromadzone przez Operatora/Administratora lub dostawcę usług hostingowych dla bloga Zapiski Obieżyświatki informacje tzw. logi serwerowe (Serverlogfiles) obejmują następujące dane, które rejestrowane są automatycznie:
a) adresy IP Użytkowników odwiedzających ten blog,
b) referencyjny Adres URL w przypadku, kiedy Użytkownik skorzystał z odnośnika do bloga znajdującego się na poprzednio odwiedzonej stronie,
c) czas i datę zapytania oraz wysyłania odpowiedzi przez tę stronę internetową
d) nazwę strony, którą wywołało wysłane zapytanie,
e) informacje o używanej przeglądarce,
f) informacje o oprogramowaniu używanym przez Użytkownika,
g) informacje o dostawcy,
h) informacje o przesłanej ilości danych.

GOOGLE ANALYTICS
14. Blog Zapiski Obieżyświatki korzysta z oferty analizy stron internetowych Google Analytics należącej do firmy Google LLC (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), która wykorzystuje pliki cookies. Informacje zebrane przez pliki cookies przesyłane są zwykle na serwer znajdujący się w USA, tam też zapisywane i przechowywane w okresie do 26 miesięcy.
Firma Google pracuje w ramach umowy EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), w zakresie której gwarantuje ona przestrzeganie prawa Unii Europejskich dot. ochrony danych osobowych.
Google wykorzystuje wyżej wymienione informacje do tworzenia statystyk i raportów o aktywności online Użytkowników na blogu Zapiski Obieżyświatki.
Blog ten korzysta z usług Google Analytics przy aktywnej anonimizacji adresów IP. To znaczy, że adresy IP Użytkowników na terytorium UE oraz państw związanych umową w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego są skracane. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przesyłane są pełne adresy IP na googlowskie serwery w USA i tam dopiero poddawane są skracaniu.
Zidentyfikowane adresy IP nie są łączone z innym danymi zbieranymi przez Google. Użytkownicy mogą zapobiec zbieraniu tych danych poprzez zmianę ustawień cookies w przeglądarkach internetowych. Ponadto mają oni też możliwość zapobieżeniu całemu procesowi poprzez instalacje odpowiedniej wtyczki w przeglądarce: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl
Pozostałe informacje związane z danymi zbieranymi przez Google znajdują się pod tymi linkami:
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de
http://www.google.com/policies/technologies/ads
https://adssettings.google.de/authenticated 

GOOGLE FONTS i GOOGLE RECAPTCHA
15. W oparciu o uzasadnione interesy bloga Zapiski Obieżyświatki,  obejmujące optymalizację bloga oraz skuteczną ochronę przed spamem, wykorzystywane są na stronie: Google Fonts oraz Google ReCaptcha.

15a. Google Fonts – w szacie bloga zintegrowane są czcionki firmy Google: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności znajduje się pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=de

15b. Google ReCaptcha – blog korzysta z produktu firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, za pomocą którego możliwe jest sprawdzenie, czy komentarz pochodzi o realnej osoby, czy też jest generowany przez odpowiednie programy. ReCaptcha analizuje różne dane Użytkowników odwiedzających daną witrynę. Dane te przekazywane są na serwery firmy Google. Dalsze informacje znajdują się pod linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ oraz https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

REKLAMA
16. Blog Zapiski Obieżyświatki nie zawiera żadnych reklam ani materiałów sponsorowanych.

Cookies - zmiana ustawień